តាខេ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) ឈ្មោះ​គ្រឿង​ភ្លេង​មួយ​ប្រភេទ​មាន​ខ្សែ​ធ្វើ​ដោយ​លួស មាន​ស្នូក​រាង​ដូច​ក្រពើ : តាខេ​មាន​សូរ​សព្ទ​ឮ​ក្រាង​ក្រអៅ​ជាង​ចាប៉ី (គួរ​ទម្លាប់​ហៅ ក្រពើ វិញ) ។ តៈខេ