តាងិល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំប្រឡាយ ស្រុកថ្មបាំង