តាងួន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំដារ
  2. ភូមិនៃឃុំវឌ្ឍនៈ
  3. អតីតភូមិនៃសង្កាត់កាកាប ខណ្ឌដង្កោ
  4. ភូមិនៃសង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ