តាងៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទឹកល្អក់
  2. អតីតភូមិនៃសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌមានជ័យ
  3. ភូមិនៃសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ