តាជី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បុរស​ដែល​កោរ​សក់ ស្លៀក​ដណ្ដប់​សំពត់​ស ឬ​សំពត់​លឿង កាន់​សីល ១០ តែ​មិន​មែន​បួស​ជា​សាមណេរ​ទេ ។ សូម្បី​បុរស​ជា​ចាស់​ព្រឹទ្ធាចារ្យ​ឯទៀត​ក្រៅ​ពីនោះ ពាក្យ​បុរាណ​ក៏​ហៅ​ដោយ​គោរព​ថា តា​ជី បាន​ដែរ ។ ព. ផ្ទ. ដូន​ជី, យាយ​ជី, នាង​ជី ។