តូក្យូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tokyo