តូន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. ( ន. ) (តូន Tonne) ទម្ងន់ ១ ពាន់​គីឡូក្រាម ។ តោន