តេជោក្បាលដំរី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំតេជោអភិវឌ្ឍន៍