តោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សិង្ហ ឬ សីហៈ (រាជសីហ៍) : រូប​តោ​មួយ​គូ​នៅ​មុខ​ខ្លោង​ទ្វារ​ប្រសាទ ។ ខ្មែរ​យើង​ហៅ សិង្ហតោ ក៏​មាន ។

តោ ( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​កោង​ទោរ, កោង​ក្រដោ, ដែល​មាន​អាការ​ឱន​ៗ​កោង​ៗ : វាយ​តោ​ខ្លួន; ដើរ​តោ​ៗ; ដំណើរ​តោ​ៗ ។ និយាយ​ថា តោយ៉ោ ក៏​មាន (ព. សា.) ។ តោៗ

  1. ប្រាសាទសាងដោយព្រះបាទជយវម៌្មទី២ ក្នុងសតវត្សទី៩ រចនាបថ គូលែន ព្រហ្មញ្ញសាសនា