តំណភ្ជាប់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

English[កែប្រែ]

Etymology[កែប្រែ]

{{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |[[hyper-#{{subst:#invoke:language utilities|lookup_language|en|names}}|hyper-]]|face=term|lang=en}} +‎ {{ Script error: The function "lookup_language" does not exist. |[[link#{{subst:#invoke:language utilities|lookup_language|en|names}}|link]]|face=term|lang=en}}[[Category:Script error: The function "lookup_language" does not exist. words prefixed with hyper-|link]]

Noun[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់

 1. A link from one electronic document to another that can be triggered by the user.
 2. ទំព័រគំរូ:Internet An area on a web page that can be triggered, usually by clicking, to cause another document to load in the browser.

Related terms[កែប្រែ]

Translations[កែប្រែ]

បំណកប្រែខាងក្រោមត្រូវការត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ចូលទៅខាងលើទៅកាន់តារាងបំណកប្រែត្រឹមត្រូវ ដោយការដកមួយចំនួនចេញ។ ពាក្យមួយចំនួនមិនស៊ីគ្នាទាល់តែសោះទៅនឹងនិយមន័យទាំងនោះ។ សូមមើលការណែនាំក្នុង ជំនួយ:របៀបត្រួតពិនិត្យបំណកប្រែ

Verb[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ (បច្ចុប្បន្នប្រក្រតីបុរសទីបីឯកវចនៈ តំណភ្ជាប់s, កិតកបទបច្ចុប្បន្ន តំណភ្ជាប់ing, អតីតប្រក្រតី និង កិតកបទអតីត តំណភ្ជាប់ed)

 1. Lua error in Module:labels/templates at line 25: The parameter "lang" is required.. To point to another document by a hyperlink.
  • 2001, Barbara Notarius and Gail Sforza Brewer, Open Your Own Bead & Breakfast, 4th ed, John Wiley and Sons, p 165:
   Their Web page hyperlinks to your Web site.
 2. To add a hyperlink to a document.
  • 2004, Gregory M. Lamb, “Blogs: Here to Stay - With Changes” in Christian Science Monitor, April 15, 2004.
   One valuable thing a blogger often does is hyperlink to magazine and newspaper stories or other interesting blogs, she says.
 3. To use a hyperlink to jump to a document.
  • 1999, John Graubert and Jill Coleman, “Consumer Protection and Antitrust Enforcement at the Speed of Light: The FTC Meets the Internet” in Canada–United States Law Journal, v 25, p 275:
   Indeed, what consumers will see on a Web site is likely to vary depending on the point or Web page at which they access the Web site, how many pages they “hyperlink” through when reviewing the site, and how much of the page containing the disclosure is displayed by consumers' Web browsers without requiring additional scrolling.

Translations[កែប្រែ]