តំណែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) (ម. ព. ដំណែង កិ.) ។

( ន. ) អ្វី​ៗ​ដែល​គេ​តែង ។ របៀប​លំដាប់​កិត្តិយស​មន្រ្តី, មុខ​ក្រសួង, មុខងារ, មុខការ : លា​ចាក​មុខ​តំណែង, ដាក់​ឲ្យ​នៅ​ក្រៅ​តំណែង ។