ត្នោត

ពីWiktionary
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ដំណាំមួយ​ប្រភេទ ជា​ដំណាំ​មាន​ប្រយោជន៍​សំខាន់​ក្នុង​ប្រទេស​ខ្មែរ​យើង (ព្រោះ​ប្រកប​ការ​បាន​ច្រើន​យ៉ាង) : ទឹក​ត្នោត, ស្ករ​ត្នោត, ផ្ទះ​ប្រក់​ស្លឹក​ត្នោត, ជញ្ជាំង​ស្លឹក​ត្នោត, កន្ទេល​ស្លឹក​ត្នោត, សំពៀត​ស្លឹក​ត្នោត, ផ្លិត​ស្លឹក​ត្នោត, ដួន​ស្លឹក​ត្នោត, ក្បាប​ត្នោត, សម្ល​ត្នោត, សម្ល​គម​ត្នោត, នំ​ត្នោត, ចាហួយ​ត្នោត, កំពីង​ត្នោត, ម្សៅ​ត្នោត, សាច់​ត្នោត​ខ្ចី, ត្នោត​ទុំ​ដុត, គល់​កូន​ត្នោត​ស្ងោរ​ឬ​ដុត, ខ្សែ​ធាង​ត្នោត, ខ្សែ​ជក់​ត្នោត, រនូត​ដើម​ត្នោត, អំបោស​ជក់​ត្នោត ។ល។
 2. ភូមិនៃឃុំសឿ
 3. ភូមិនៃឃុំភ្នំលៀប
 4. ភូមិនៃឃុំសិង្ហ
 5. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋកាលសម័យចតុមុខ
 6. ភូមិនៃឃុំទួលសាលា
 7. ភូមិនៃឃុំក្រាំងចេក
 8. ភូមិនៃឃុំទ្រៀល
 9. ភូមិនៃឃុំកំពង់ស្វាយ
 10. ភូមិនៃឃុំកំពង់ចិនជើង
 11. ភូមិនៃឃុំត្នោតចុងស្រង់
 12. ភូមិនៃឃុំពង្រ
 13. ភូមិនៃឃុំថ្មី ស្រុកចិត្របុរី
 14. ភូមិនៃឃុំស្រែជិះ
 15. ឃុំនៃស្រុកកញ្ជ្រៀច
 16. ភូមិនៃឃុំឈើកាច់
 17. ភូមិនៃឃុំស៊ាងឃ្វាង
 18. ភូមិនៃឃុំត្នោត
 19. ភូមិនៃឃុំរកា
 20. ភូមិនៃឃុំកំពង់ឫស្សី
 21. ភូមិនៃអតីតឃុំអំពិល
 22. ភូមិនៃសង្កាត់អំពិល
 23. ឃុំនៃស្រុកកំពង់រោទិ៍
 24. ឃុំនៃស្រុកបាទី
 25. ភូមិនៃឃុំត្នោត
 26. ភូមិនៃឃុំស្រងែ
 27. អតីតភូមិនៃឃុំបន្សាយរាក់
 28. ភូមិនៃសង្កាត់បន្សាយរាក់