ត្បូង

ពីWiktionary
  1. ( ន. ) ក្បាល : ព្រះ​ករុណា​ជា​ម្ចាស់​ជីវិត​លើ​ត្បូង;
  2. ខ្ញុំ​ព្រះ​អង្គ​សូម​ក្រាប​ថ្វាយ​បង្គំ​ដោយ​ត្បូង ។
  3. ឈ្មោះ​ទិស​ប្រទល់​ចំ​គ្នា​នឹង​ទិស​ខាង​ជើង, ទិស​ទក្សិណ : ខាង​ត្បូង, ឯត្បូង (តាម​ទំនៀម​ខ្មែរ​ពី​បុរាណ​នៅ​ពេល​ដេក​គេ​តែង​យក​ក្បាល​ទៅ​ទិស​ខាង​នេះ ទើប​ហៅ​ថា ខាង​ត្បូង គឺ​ខាង​ក្បាល) ។
  4. កែវ​ថ្ម​វិសេស​ច្រើន​ប្រភេទ​មាន​ពេជ្រ, មរកត, កណ្ដៀង, និល, ទទឹម, ជាដើម : អ្នក​ជីក​ត្បូង, អ្នក​លក់​ត្បូង, ជាង​ច្នៃ​ត្បូង ។ ត្បូង​ខ្នើយ ប៉ែក​ខាង​ដើម​និង​ខាង​ចុង​របស់​ខ្នើយ ។ ត្បូង​ខ្មោច ក្បាច់​កញ្ជើ, ល្អី ជាដើម ដែល​គេ​ត្បាញ​លើក​ជា​គោម​ឲ្យ​អណ្ដែត​ខ្ពស់​ឡើង ។ ត្បូង​ចិញ្ចៀន ក្បាល​ចិញ្ចៀន​ដែល​ដាំ​កែវ​ថ្ម ។ ត្បូង​ដឹង ក្បាល​ដឹង​ជ្វា ។ ក្រសួង​ត្បូង​ការ ក្រសួង​ជា​ត្បូង​នៃ​ការ​ទាំងពួង (ព. បុ.) ។
Tboung
  1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជារដ្ឋជានសម័យចតុមុខ
  2. ភូមិនៃឃុំកោះចូរ៉ាម
  3. ភូមិនៃឃុំព្រៃឈរ