ត្រចៀកក្រាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(Centella asiatica): តិណជាតិ​ដុះ​នៅ​តំបន់​ក្ដៅ ស្លឹក​រាង​មូល​មាន​ទង​វែងៗ រឹម​ស្លឹក​រាង​ជា​ធ្មេញ​រណារ​មាន​ក្លិន​ក្រអូប​ពិសេស​ម្យ៉ាង ។ គេ​និយម​បុក​ស្លឹក​ត្រចៀក​ក្រាញ់ ច្របាច់​ច្រោះ​យក​ទឹក​ធ្វើ​ជា​ភេសជ្ជៈ និង​ជា​ឱសថ ។