ត្រជាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ទីទៃ​ពី​ក្ដៅ គឺ​ឥត​កម្ដៅ ។ ត្រជាក់​ត្រជំ ព. ប្រ. ដែល​ប្រកប​ដោយ​សេចក្ដី​សុខ​សេចក្ដី​ចម្រើន, កើត​កាល​វាល​គុម្ព, ធូរ​ដៃ, ធូរ​ជើង, កប​កើត​កូន​ចៅ : រក​ស៊ី​ត្រជាក់​ត្រជំ​សម​តាម​បំណង ។