ត្រពាំងព្នៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជ្រៃវៀន
  2. ភូមិនៃឃុំច្រេស