ត្រសេះ

ពីWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​បក្សី​មួយ​ប្រភេទ​ចំពុះ​រឹង​ចោះ​ឈើ​បាន ។ ឈ្មោះ​គ្រឿង​ហត្ថកម្ម​មួយ​ប្រភេទ​ពួក​ដឹង ធ្វើ​ដោយ​ដែក​មាន​ផ្លែ​មាន​ដង សណ្ឋាន​ដូច​ក្បាល​ត្រសេះ​សម្រាប់​គាស់​ថ្ម ។