ត្រឡាច

ពីWiktionary
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​ស្រុក​មួយ​ប្រភេទ មាន​ផ្លៃ​ប្រើ​ជា​បន្លែ​ក៏​បាន ធ្វើ​តំណាប់​ក៏​បាន ជា​ដំណាំ​មាន​ប្រយោជន៍​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​ចិន : បន្លែ​ត្រឡាច, តំណាប់​ត្រឡាច ។ ព. ទ. បុ. ត្រឡាច​វារ​ទៅ ទើប​ល្ពៅ​វារ​មក មាន​អត្ថន័យ​ថា បើ​លុះ​តែ​ស្ត្រី​ហុច​ការណ៍​បើក​ផ្លូវ​មក​រក​បុរស​មុន​ទើប​បុរស​ហ៊ាន​ទាក់ទង​ទៅ​រក; ឬ​ថា បើ​លុះ​តែ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​កូន​ស្រី​បើក​ផ្លូវ​ឲ្យ​មុន ទើប​អ្នក​គ្រប់គ្រង​កូន​ប្រុស​ហ៊ាន​ចូល​មក​ដណ្ដឹង ដោយ​ទុក​ចិត្ត​ថា​ប្រាដក​ជា​គេ​នឹង​ឲ្យ (ស្រី​ដណ្ដឹង​ប្រុស) ។ ដូច​ត្រឡាច​នៅ​ក្នុង​បន្លា​ ចង្អៀត​ចិត្ត​ក្រៃ​ពេក ។ល។
  2. ភូមិនៃឃុំម្រាម
  3. ( ន. ) ប្រដាប់​មាន​សណ្ឋាន​មូល​វែង​ដូច​ផ្លែ​ត្រឡាច សម្រាប់​ព័ទ្ធ​ខ្សែ​ពាន​នឹង​របស់​ដែល​ក្រឡឹង ។

(White gourd/wax gourd): ប្រភេទ​លតាជាតិ​វារ​លើ​ដី ឬ​ឡើង​ទ្រើង​ដុះ​នៅ​តំបន់​ត្រូពិក ។ សំបក​ផ្លែ​ខ្ចី​ពណ៌​បៃតង​ស្រាល និង​មាន​រោម​ឆ្មារៗ សំបក​ផ្លែ​ចាស់​ឡើង​ម្សៅ​ពណ៌​ស ។ ផ្លែ​ខ្ចី​ប្រើ​ជា​បន្លែ ផ្លែ​ចាស់​ធ្វើ​នំ និង​តំណាប់ ។ ម្យ៉ាង​ទៀត ឫស ផ្លែ និង​គ្រាប់ ប្រើ​ជា​ឱសថ ។

  1. ឃុំនៃស្រុកទ្រាំង
  2. ភូមិនៃឃុំត្រឡាច