ត្រឡោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រលា​ដូង​ដែល​គេ​យក​មក​រំលីង​ធ្វើ​ជា​ប្រដាប់​សម្រាប់​ដាក់​ទឹក​ប្រើ​ប្រាស់ ។ រលា​ក្បាល​មនុស្ស ចួន​ណា​គេ​ហៅ​ថា ត្រឡោក ដែរ ។