ត្រាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ប្រទាល​មួយ​ប្រភេទ​សន្ដាន​ក្ដាត មាន​ធាង​មាន​មើម​បរិភោគ​បាន, រមាស់​បរិភោគ​ពុំ​កើត​ក៏​មាន : ត្រាវ​ជា​ដំណាំ​គួរ​ដាំ​ណាស់ ។
  2. ភូមិនៃឃុំទឹកល្អក់
  3. ភូមិនៃឃុំវាល
  4. ភូមិនៃឃុំគោខ្ចក