ត្លុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អ្នក​កំប្លែង, អ្នក​ក្រមាច់​ក្នុង​ល្បែង​របាំ ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​សើច ។ រាំ​ចក់​ត្លុក រាំ​ក្រមាច់ក្រមើម ។