ថាមពល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ថាម៉ៈពល់ បា.; សំ. ( ន. ) (ស្ថាមពល) កម្លាំង​ចិត្ត​និង​កម្លាំង​កាយ; កម្លាំង​យ៉ាង​ស្វាហាប់, កម្លាំង​ដ៏​លើសលុប​ឬ​ដ៏​ក្លាខ្លាំង : ថាមពល​បរមាណូ, កីឡា​អាច​ញ៉ាំង​ថាមពល​ឲ្យ​កើត​មាន​ពេញ​លេញ ។