ថាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ភាជនៈ​រាង​រាក់​ឥត​ជើង​ឬ​មាន​ជើង តែ​ទាប​ជាង​តុ សម្រាប់​ទ្រ​ចាន​ដាក់​ភោជនាហារ ឬ​ទ្រ​ពែង​តែ​ជាដើម : ថាស​ស្ពាន់, ម្ហូប​១​ថាស។ ប្រដាប់ប្រើប្រាស់មួយប្រភេទរាងមូល មានបាតរាបស្មើ គែមខ្ពស់បន្តិច មានជើងឬឥតជើង ធ្វើពិលហៈផ្សេងៗ ជ័រ។ល។ មានរចនាវិចិត្រ ខ្លះលាបពណ៌ និងគូររូបផ្សេង ប្រើសម្រាប់ទ្រចានដាក់ភោជនាហារ ឬ ប្រើដាក់របស់របរក្នុងពិធីផ្សេងៗជាដើម។ បច្ចុប្បន្ន ថាសមានរាងផ្សេងៗ ដូចជា រាងជ្រុង រាងពងក្រពើ។ល។ ឧ. កូនចៅរៀបសំណែនមួយថាស សែនដូនតា។
  2. ប្រដាប់​មាន​សណ្ឋាន​ជា​បន្ទះ​ស្រដៀង​នឹង​ថាស តែ​រាង​មូល​មាន​បញ្ចូល​សំឡេង​តាម​របៀប​វិទ្យាសាស្ត្រ​ឲ្យ​ដិត​ជាប់​នៅ​ក្នុង​នោះ ហើយ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ឮ​សំឡេង​បាន : ថាស​ម៉ាស៊ីន​ច្រៀង។
  3. (ឧបករណ៍) disk, disque ឧបករណ៍មានរាងជាបន្ទះមូលស្ដើង ធ្វើពីលោហធាតុឬប្លាស្ទិក... ដោយប្រើដែនម៉ាញេទិក អុបទិក... សម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យ ព័ត៌មានជាអចិន្ត្រៃយ៍។ ឧ. ថាសចម្រៀង ថាសវីដេអូ។