ថី

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( ន. ) (ស្ដ្រី) ស្រី (សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ ជា​ជំនួស​ពាក្យ ស្រ្តី (ជា​សម្ដី​ខ្ពស់) ដែល​គេ​ច្រើន​តែ​អាន​ឮ​សូរ​ញែក​ចេញ​ពី​គ្នា​ថា សៈត្រី ឬ ស័តត្រី ខុស​សម្ផស្ស​កាព្យ​ពី​ព្រោះ​ពាក្យ ថី នេះ​ស្មើ​ភាព​គ្នា​នឹង​ពាក្យ ស្រ្តី ដែល​ជា​គូ​គ្នា​នឹង​ពាក្យ បុរស គឺ​ត្រូវ​និយាយ​ថា បុរស​ស្រ្តី, ប្រុស​ស្រី ឬ ស្រី​ប្រុស; កុំ​ប្រើ​ថា បុរស​ស្រី ឬ ស្រី​បុរស ព្រោះ​ពុំ​ស្មើ​ភាព​គ្នា), កាព្យ​ធៀប​ការ​ប្រើ​ពាក្យ ថី នេះ​ប្រសិន​បើ​កវី​ត្រូវ​ការ​គួរ​ប្រើ​ថា : ថី​និង​បុរស មូល​មក​ទាំងអស់ ស្រស់​ស្រាយ​រក​គ្នា រអាក​រពាយ រីករាយ​ជ្រះ​ថ្លា បាន​ធ្វើ​បុណ្យ​ផ្កា ជួយ​កសាង​ស្ពាន ។ (ប៉ុន្តែ​បើ​អាច​អាន​ក្រសោប​ថា ស្រ្តី តែ​មួយ​ម៉ាត់​កើត, ប្រើ​ជា ស្រ្តី និង បុរស វិញ​ក៏​បាន, ពាក្យ ថី នេះ​សម្រាប់​ប្រើ​ចំពោះ​តែ​ខាង​កាព្យ តាម​ដោយ​កវី​ត្រូវ​ការ​ប៉ុណ្ណោះ​ឯង) ។

យ. ( ន. ) គ្រូ ។ ពាក្យ​សម្រាប់​ហៅ លេខាធិការ ឬ លេខានុការ គឺ​ស្មៀន​អ្នក​ចេះ​ភាសា​បារាំងសែស ចំពោះ​តែ​ខាង​ប៉ែក​រាជការ​ប្រូតិក-តូរ៉ាត៍​ពី​ដើម​ថា ថី (តាម​យួន) ។