ថូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (ថោ អ. ថ. ថូ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ដាក់​ទឹក​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ជា​ថោ​ តែ​មាន​ក​ហើយ​មាន​គម្រប​ដូច​ជា​ឆ្នុក : ថូ​ដី, ថូ​ចាន, ទឹក ១ ថូ ។ ប្រដាប់​សម្រាប់​ដាក់​ផ្កា​ស្រស់​មាន​សណ្ឋាន​ផ្សេង​ៗ ថូ​ផ្កា, ផ្កា ១ ថូ ។