ថ្កូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​ទុំ​មាន​រស​ជូរ​បន្តិច​ៗ អាច​បរិភោគ​ជា​អាហារ​បាន ។
 2. ភូមិនៃឃុំឈើទាល
 3. អតីតភូមិនៃឃុំក្ដុលដូនកែវ
 4. ភូមិនៃសង្កាត់ក្ដុលដូនកែវ
 5. ភូមិនៃឃុំត្រប់
 6. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងគង
 7. ភូមិនៃឃុំឫស្សីស្រុកខាងលិច
 8. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្របែក
 9. ភូមិនៃឃុំប្រាសាទ
 10. ភូមិនៃឃុំពាមរក៍
 11. ភូមិនៃឃុំកញ្ចំ
 12. ភូមិនៃឃុំដំរីពួន
 13. ភូមិនៃឃុំមេបុណ្យ
 14. ភូមិនៃឃុំជើងគួន
 15. ភូមិនៃឃុំជីខ្មា
 16. ភូមិនៃឃុំផ្អាវ