ថ្គាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ធ្មេញ​ធំ​ៗ ដែល​ដុះ​នៅ​ខាង​ចុង​ឆ្អឹង​ចង្កា​ទាំង​ពីរ​ខាង មាន​ទាំង​ខាង​លើ​ខាង​ក្រោម : ថ្គាម​មនុស្ស, ថ្គាម​ដំរី, ថ្គាម​ខ្លា ។