ទទួល

ពីWiktionary

( កិ. ) ព្រម​តាម, ព្រម​យក, ព្រម​ស្គាល់, ព្រមព្រៀង​រាក់ទាក់ : គេ​ព្រម​ទទួល​ពាក្យ​នោះ​ហើយ, ទទួល​ភ្ញៀវ; លូក​ដៃ​ទៅ​ទ្រ ទៅ​យក​របស់​អ្វី​ៗ​ដែល​គេ​ហុច​មក : បាន​ទទួល​ប្រាក់​ពី​គេ ៥០ រៀល ។