ទីទុយ

ពីWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​បក្សី​រត្តិចរ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ភ្នែក​ធំ មាន​រោម​នៅ​ក្បាល​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ស្នែង គេ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​តាម​សំឡេង​ដែល​វា​យំ ។ ស្នែង​ទីទុយ សក់​កូន​ក្មេង​តូច​គេ​កោរ​ទុក​ត្រង់​ចំហៀង​ក្បាល​ខាង​ស្ដាំ​មួយ ខាង​ឆ្វេង​មួយ ហៅ​ថា កោរ​ទុក​ស្នែង​ទីទុយ ។