ទី៨

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. អតីតភូមិនៃឃុំកំពង់ចាម
 2. ភូមិនៃសង្កាត់កំពង់ចាម
 3. ភូមិនៃឃុំកោះសំរោង
 4. ភូមិនៃឃុំកោះសូទិន
 5. ភូមិនៃឃុំព្រែកតានង់
 6. អតីតភូមិនៃឃុំខ្សាម
 7. ភូមិនៃសង្កាត់ខ្សាម
 8. ភូមិនៃសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 9. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងកេងកងទី១
 10. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងកេងកងទី២
 11. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងកេងកងទី៣
 12. ភូមិនៃសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី២
 13. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងត្របែក
 14. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី១
 15. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី២
 16. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី៣
 17. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងរាំង
 18. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី១
 19. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី២
 20. ភូមិនៃសង្កាត់ចតុមុខ
 21. ភូមិនៃសង្កាត់ជ័យជំនះ
 22. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារចាស់
 23. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រះចក
 24. ភូមិនៃសង្កាត់វត្តភ្នំ
 25. ភូមិនៃសង្កាត់អូរឫស្សីទី២
 26. ភូមិនៃសង្កាត់អូរឫស្សីទី៤
 27. ភូមិនៃសង្កាត់មនោរម្យ
 28. ភូមិនៃសង្កាត់មិត្តភាព
 29. ភូមិនៃសង្កាត់វាលវង់
 30. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី១
 31. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី២
 32. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី៣
 33. ភូមិនៃសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១
 34. ភូមិនៃសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី២
 35. ភូមិនៃសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី៣
 36. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងកក់ទី១
 37. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងកក់ទី២
 38. ភូមិនៃសង្កាត់ផ្សារដើមគ
 39. បឹងសាឡាង