ទឹកកាម

ពីWiktionary

(Sperm/semen): សារធាតុ​ខាប់​ពណ៌​ស​ដែល​ផលិត​ចេញ​ពី​សរីរាង្គ​បន្ត​ពូជ​របស់​មនុស្ស​ប្រុស ឬ​សត្វ​ឈ្មោល ។ សារធាតុ​នេះ​មាន​សេរ៉ូម ប្លាស្មា និង ស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត ។