ទុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ទីទៃ​ពី​ខ្ចី​ពី​ចាស់ គឺ​ដែល​ដល់​កំណត់​ជិត​ជ្រុះ​ពី​មែក, ពី​ទង : ស្លឹក​ឈើ​ទុំ, ផ្លែ​ឈើ​ទុំ ។ រោគ​ដែល​ដល់​កំណត់​នឹង​បែក​នឹង​ធ្លាយ ឬ​រោគ​ដែល​កើត​យូរ​ទាំង​ជ្រុល​ណាស់​ហើយ ក៏​ហៅ ទុំ ដែរ : បូស​ទុំ, ឫស​ដូង​បាត​ទុំ; រោគ​ទុំ​ណាស់​ទៅ​ហើយ គ្មាន​ពេទ្យ​ណា​មើល​ជា​ទេ ។

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ ចាស់ : ចាស់​ទុំ គឺ​មនុស្ស​ដែល​ចាស់​ណាស់​ហើយ (មើល​ក្នុង​ពាក្យ អករ៍ ទៀត​ផង) ។