ទួលសង្កែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងផ្លុង
  2. ភូមិនៃឃុំកំពង់ថ្ម
  3. ភូមិនៃឃុំកំពង់កុង
  4. សង្កាត់នៃខណ្ឌឫស្សីកែវ
  5. ភូមិនៃសង្កាត់ទួលសង្កែ
  6. ភូមិនៃឃុំជាច