ទេវកថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ទេវកថា (ន.) អង់គ្លេស: mythology ជា​សាច់រឿង​ឬ​បរិយាយ​ណាមួយ​អំពី​ប្រវត្តិ​នៃ​អាទិទេព​នៃ​សាសនា​ណាមួយ​ឬ​មហាវិរៈបុរស​ក្នុង​សម័យ​បុរាណកាល ។ ដូច​ជា​ទេវកថា​របស់​សាសនា​ហិណ្ឌូ​មាន​​ដូចជា៖ រឿង​រ៉ាម៉ាយ៉ាណៈ ឬ​ រាមកេរ្តិ៍​ (ខ្មែរ), មហាភារតៈ ។ល។ ដែល​រៀបរាប់​ពី​ភាព​អស្ចារ្យ​នៃ​អង្គ​ព្រះវិស្ណុ​ក្នុង​ភាព​ជា​អ្នក​ការពារ​លោក​ទាំង​បី ។ ទេវកថា​របស់​ព្រះពុទ្ធសាសនា​៖ ព្រះត្រៃបិតក និយាយ​ពី​ភាព​អស្ចារ្យ​នៃ​អង្គ​ព្រះពុទ្ធអង្គ។