ទំព័រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ Flag of Cambodia.svg[កែប្រែ]

  1. ( ន. ) ប៉ែក​មួយ​ចំហៀង​សន្លឹក (និយាយ​បាន​តែ​ស្លឹក​រឹត​ឬ​ក្រដាស​ដែល​សម្រាប់​ចារ សម្រាប់​សរសេរ) ។
  2. ភូមិនៃឃុំប្រមោយ