ទំព័រគំរូ:User km

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
km អ្នកប្រើប្រាស់ ជាអ្នកនិយាយ​ភាសាខ្មែរ ពីកំណើត