ទំព័រគំរូ:User tl

ពីWiktionary
<span title="Lua error in Module:template_link at line 299: The template name must be given..">tl Ang manggagamit na ito ay katutubong mananalita ng Tagalog.