ទំព័រគំរូ:Wikitext talk page converted to Flow

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Previous discussion was archived at [[{{{archive}}}]] on កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ.