ទ្រង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រព្រឹត្ត, កាន់, ប្រដាប់, តាក់តែង : ទ្រង់​សីល, ទ្រង់​ធម៌, ទ្រង់​គ្រឿង ។ (រ. ស.) : ស្ដេច​ទ្រង់​ព្រះ​ពស្រ្ត​ព័ណ៌ ។ លោក​ទ្រង់​បាត្រ គឺ​ភិក្ខុ​សាមណេរ​និមន្ត​បិណ្ឌបាត ។

( បុ. ស. ) (រ. ស.) ព្រះ​អង្គ : សូម​ទ្រង់​ប្រោស​ព្រះ​រាជ​ទាន​អភ័យ​ទោស ។

( ន. ) ទម្រង់, សណ្ឋាន, លំនាំ, រាង, រូប ។