ទ្រូង

ពីWiktionary

( ន. ) អវយវៈ​មនុស្ស​ត្រង់​ប៉ែក​ខាង​មុខ ពី​ក្រោម​ដង​កាំបិត​ចុះ​មក​ចុង​ដង្ហើម; អវយវៈ​របស់​សត្វ​តិរច្ឆាន​ទ្វេ​បាទ ឬ​ចតុប្បាទ​ត្រង់​ប៉ែក​ខាង​លើ​ពោះ ។ ទ្រូង​ផ្លូវ ទី​ចំ​កណ្ដាល​ដង​ផ្លូវ ។ ទ្រូង​ព្រៃ ទី​កណ្ដាល​ដង​ព្រៃ ។ សសរ​ទ្រូង សសរ​កណ្ដាល​ដែល​ទ្រ​មេ​ដំបូល ឬ​ដែល​ទ្រ​ធ្នឹម​ល្វែង​កណ្ដាល (សសរ​គ្រឹះ) ។