Jump to content

ពីWiktionary

ព្យញ្ជនៈ​ទី ៤ ក្នុង​វគ្គ​ទី ៤ ជា​ទន្តជៈ មាន​សំឡេង​កើត​ត្រង់​ប្រទល់​ធ្មេញ ។ ជា​ធនិត-ឃោសៈ ខាង​សំស្ក្រឹត​និង​បាលី​មាន​សំឡេង​ជា ទ្ហៈ ។