ធម្មជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្រអែម#ភូមិនៃឃុំស្រអែម