នង្គ័ល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ន័ងគ័ល បា.; សំ. ( ន. ) (នង្គល; លាង្គល) ប្រដាប់​សម្រាប់​ភ្ជួរ​ផែន​ដី ។ កាព្យ​សម្រាប់​ពួក​កសិករ​ថា : យើង​ជា​កសិករ បាន​ភ្លៀង​មក​អរ រៀប​ចំ​នង្គ័ល​ រនាស់​រាល់​ប្រាណ ហើយ​បាន​ខ្វាយខ្វល់ សាប​ព្រោះ​រចល់ ឲ្យ​ទាន់​វេលា ។ ពាក្យ នង្គ័ល នេះ​ខ្មែរ​យើង​ច្រើន​ហៅ​ក្លាយ​ថា អង្គ័ល; សម្ដី​និយាយ​ក្លាយ​ពី​សំស្ក្រឹត ឬ​ពី​បាលី​យ៉ាង​នេះ​ហៅ​ថា បាលី​ក្លាយ ឬ បាលី​បំប្លែង ដូច​គ្នា​នឹង​សម្ដី ប្រាក្រឹត របស់​អ្នក​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ដែរ ។ អ្នក​ស្រុក​ក្នុង​ខែត្រ​ខ្លះ​ហៅ​ផ្នៀង​នង្គ័ល​ថា ខុងម៉ូវ; ពាក្យ​បណ្ដៅ​ហៅ តុកតុល (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ប្រាក្រិត ទៀត​ផង) ។