នាងវង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ជីរ ១ ប្រភេទ ស្លឹក​ជម​ស្រួច ក្លិន​ប្រហើរ : ជីរ​នាង​វង ។ basil, basilic commum, ocimum basilicum តិណជាតិមួយប្រភេទ មានប្រភពដុះនៅតំបន់ក្ដៅឬត្រជាក់មធ្យម។ ស្លឹកនិងត្រួយ ប្រើជាបន្លែឬអន្លក់ដែលផ្ដល់ក្លិនប្រហើរ និង អាចបំបាត់ក្លិនឆ្អាប។ គ្រាប់ទុំអាចប្រើជាភេសជ្ជៈ ឬ ជាឱសថ។