នារី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) ស្ត្រី, មនុស្ស​ស្រី, នាង ។ ម. ព. នរៈ ទៀត​ផង ។