នីពេជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ស្វាយ