Jump to content

បង្ក្រៀក

ពីWiktionary

( កិ. ) ចង​ក្រៀក​ឲ្យ​នៅ​តែ​ក្នុង​ទី​មួយ មិន​ឲ្យ​ទៅ​ណា​បាន ។ ព. ប្រ. ខាំង, ឃាត់ ទុក​ឲ្យ​នៅ​តែ​ក្នុង​ទី​មួយ មិន​ឲ្យ​ទៅ​ណា​បាន : បង្ក្រៀក​កូន​មិន​ឲ្យ​ចេញ​ទៅ​ណា ។