បង្គ្រប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) គ្រប​លើ​ទាំង​អំណាច, ទាំង​បំពាន; រំលោភ​លើ : កុំ​យក​អំណាច​មក​បង្គ្រប​គេ ។