បញ្ញើក្អែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប័ញ-ញ៉ើ-- ( ន. ) មែក​ផ្ញើ​សាំ​ឬ​ផ្ញើ​ប្រាណ​កើត​ចេញ​អំពី​មែក​ឈើ​ទាំងពួង មាន​ស្លឹក​ស្រួយ​សណ្ឋាន​ផ្សេង​អំពី​ស្លឹក​ឈើ​នោះ (មាន​ពាក្យ​តំណាល​ថា កើត​ដោយ​សត្វ​ស្លាប​មាន​ក្អែក​ជាដើម​បន្ទោ​ឧច្ចារៈ​ដាក់, ហាក់​ដូច​ជា​កើត​ដោយសារ​ក្អែក​ជាដើម​ផ្ញើ​ទុក) ។ (ព. ប្រ.) : មនុស្ស​បញ្ញើ​ក្អែក ឬ មនុស្ស​ផ្ញើ​ប្រាណ គឺ​មនុស្ស​ដែល​ឥត​ផ្ទះ​លំនៅ​ ឥត​ទ្រព្យ​ធន​អ្វី​សោះ​ទាំង​មុខ​ការ​របរ​អ្វី​មួយ​ក៏​គ្មាន​ដែរ នៅ​ជ្រក​រស់​ទាំង​ត្រដរ​ដោយ​សារ​គេ ។ កូន​ដែល​កំព្រា​ឥត​ម្ដាយ​អាពុក​តាំង​ពី​នៅ​ជា​ទារក​ឬ​ទារិកា ពុំ​ទាន់​ដឹង​អ្វី​សោះ​នៅ​ឡើយ គេ​យក​មក​ចិញ្ចឹម​ដូច​កូន​បង្កើត, ព. ទ្រ. ថា បញ្ញើ​ក្អែក ឬ​កូន​បញ្ញើ​ក្អែក ដែរ : វា​ជា​កូន​បញ្ញើ​ក្អែក​ទេ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ទុក​វា​ដូច​ជា​កូន​បង្កើត (ច្រើន​តែ​និយាយ​កំបាំង​មុខ) ។