បណ្ដើរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ដើរ, នាំ​ឲ្យ​ដើរ, នាំ​ដើរ​ជា​មួយ​គ្នា : មេ​មាន់​បណ្ដើរ​កូន, បណ្ដើរ​គ្នា​ទៅ​លេង​ផ្សារ ។ កិ. វិ. ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​សិន : សុំ​អ្នក​យក​សៀវភៅ ៥០ ក្បាល​នេះ​ទៅ​ចែក​ផ្សាយ​បណ្ដើរ​ៗ​សិន​ទៅ ចាំ​ដល់​ថ្ងៃ​ខាន​ស្អែក ខ្ញុំ​នឹង​ជូន ៥០ ក្បាល​ទៀត បង្គ្រប់​ជា ១០០ ក្បាល ។ ដែល​ធ្វើ​នេះ​ផង​នោះ​ផង​ជាមួយ​គ្នា : ស៊ី​បណ្ដើរ និយាយ​បណ្ដើរ ។